DAFTAR NAMA KEPALA SEKOLAH DAN TEMPAT TUGAS BARU

Petikan Lampiran Keputusan Bupati Lombok Tengah, Nomor 83 Tahun 2019, Tgl 11 Maret 2019, tentang : Pengangkatan dan Pembebasan Kepala Sekolah di Lingk. Pemkab. Lombok Tengah

NoNamaTempat Tugas Baru
1Agus Sunjaya, S.Pd: Kepala Sekolah SMPN 4 Praya
2Kadri,S.Pd: Kepala Sekolah SMPN 2 Praya
3H. Marjanudin,S.Pd: Kepala Sekolah SDN 1 Wakul
4Sukiswanti,S.Pd,Sd: Kepala Sekolah SDN 2 Aik Mual 
5Muhamad Hatim,S.Pd: Kepala Sekolah SDN 3 Aik Mual 
6Bq. Saenah: Kepala Sekolah SDN 3 Gerunung 
7Hj. Lale Wiratni,S.Pd: Kepala Sekolah SDN 3 Praya 
8H. Supardi,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Gonjak 
9Joko Selamet Riyanto, S.Pd: Kepala Sekolah SDN Jago 
10Baiq Janariah,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Sundil 
11Hj. Ahadanik Cahaya Kartini, S.Pd: Kepala Sekolah SDN 2 Tengari 
12Zakiah, A.Ma.Pd: Kepala Sekolah SDN 8 Praya 
13Sarkan,S.Pd: Kepala Sekolah SDN 1 Aik Mual 
14H. Amrun, S.Pd.Sd: Kepala Sekolah SDN 1 Bodak 
15Sukarman,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Gerintuk 
16Siti Sulhiyati, S.Pd Sd: Kepala Sekolah SDN 11 Praya 
17Sri Nuryani, S.Pd.Sd: Kepala Sekolah SDN Buse 
18Dayah,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Prayitna
19Mahsun, S.Pd.Sd: Kepala Sekolah SDN Telagawaru
20Riyanto,S.Pd: Kepala Sekolah SDN 4 Praya 
21H. Munir,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Bunsalak 
22Khaerul Anwar,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Ketejer 
23Jumadi, S.Pd: Kepala Sekolah SDN 7 Praya 
24Kasim,S.Pd: Kepala Sekolah SDN 2 Sekunyit 
25H. Rusdin,S.Pd: Kepala Sekolah SDN 1 Gerunung 
26H. Muksin,S.Pd: Kepala Sekolah SDN 5 Praya 
27Muhlis, S.Pd: Kepala Sekolah SMPN 2 Praya Tengah 
28H.Danum,S.Pd: Kepala Sekolah SMPN 4 Praya Tengah 
29M.Najamuddin,S.Pd: Kepala Sekolah SDN 1 Jurang Jaler 
30Suhardi,S.Pd: Kepala Sekolah SDN 2 Jurang Jaler 
31Abdurrahman,S.Pd: Kepala Sekolah SDN 3 Pejanggik 
32Sri Nur Yantini,S.Pd.Sd: Kepala Sekolah SDN Gerantung 
33Lalu Ramdan, S.Pd: Kepala Sekolah SDN Gereneng 
34Abdul Lazim,A.Ma.Pd: Kepala Sekolah SDN Guntur 
35Lali Marzuki,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Meka 
36Sahrim,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Dakung 
37Abdul Muin,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Sesake 
38Muhamad Halil, S.Pd: Kepala Sekolah SDN 2 Lendang Kunyit 
39Ni Ketut Mayoni, S.Pd.Sd: Kepala Sekolah SDN 2 Batunyala  
40Busyri,S.Pd.Sd: Kepala Sekolah SDN Tampar Ampar  
41H.Abdul Hakim, S.Pd: Kepala Sekolah SDN Jorong  
42Nasri,S.Pd.I: Kepala Sekolah SDN 2 Pejanggik  
43Buhari,S.Pd: Kepala Sekolah SMPN 2 Praya Timur 
44Kade, S.Pd: Kepala Sekolah SMPN 4 Praya Timur 
45H.Mahijun,S.Pd: Kepala Sekolah SMPN 6 Praya Timur 
46Drs.Muhamad Syafi”I , S.Pd: Kepala Sekolah SMPN 1 Praya Timur 
47H.Sahpan, S.Pd: Kepala Sekolah SMPN 3 Praya Timur 
48Hadijah,A.Ma.Pd: Kepala Sekolah SDN 2 Marong  
49Sulhiyah,S.Pd: Kepala Sekolah SDN 2 Mujur  
50Alamsyah, S.Pd: Kepala Sekolah SDN Kelongkong 
51Hartawan,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Sosak 
52Abdul Latip,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Beleka 
53Sukri,S.Pd: Kepala Sekolah SDN 1 Ganti 
54Sa’ad ,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Telok 
55Witara Kusuma,S.Pd: Kepala Sekolah SDN 2 Ganti 
56Sartini,S.Pd: Kepala Sekolah SDN 3 Marong 
57Junaidi,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Landah 
58Hamdani,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Sengkerang 
59H. Muh. Zaenal Arifin,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Legu 
60Mahnun, A.Ma.Pd: Kepala Sekolah SDN Nyangget 
61Muhamad Yusuf,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Penangsak 
62Ki Agus Adnan,S.Pd: Kepala Sekolah SDN 3 Beleka 
63Sarjan Efendy,S.Pd: Kepala Sekolah SDN 1 Beleka 
64Hirman,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Bebile 
65Arme, S.Pd: Kepala Sekolah SDN Mengkudu/SMPN Satap 10  Praya Timur 
66Mulyanah, S.Pd.Sd: Kepala Sekolah SDN Berangah 
67Layumi, S.Pd: Kepala Sekolah SMPN 9 Satap Pujut 
68H.Bayan,S.Pd: Kepala Sekolah SMPN 7 Pujut 
69Pajarudin,S.Pd: Kepala Sekolah SMPN 10 Pujut 
70Lalu Muhzar, S.Pd: Kepala Sekolah SDN 2 Sengkol 
71Asnawati,A.Ma: Kepala Sekolah SDN 1 Teruwai 
72Abdul Kadir,S.Pd: Kepala Sekolah SDN 3 Kawo 
73Kaharudin,S.Pd: Kepala Sekolah SDN 4 Kawo 
74Kuwur, S.Pd: Kepala Sekolah SDN Barelantan 
75Hernawati,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Barepaok 
76Suharti,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Bedus 
77Baiq Nurul Wardani, S. Pd.: Kepala Sekolah SDN Belar 
78Puri,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Bunmas 
79Muzakkir, S. Si: Kepala Sekolah SDN Bunpetung 
80Nurdin,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Pongos 
81Sukiman,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Sekembang 
82Baiq Rahulan,S.Pd.I: Kepala Sekolah SDN Sempalan 
83Syakban: Kepala Sekolah SDN Tamping 
84L. Moh. Saleh, S.Pd: Kepala Sekolah SDN 1 Rembitan 
85Budiawan,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Tonjer 
86Agus Argawan Budi,S.Pd: Kepala Sekolah SDN 4 Sengkol 
87Lalu Jazuli,S.Pd: Kepala Sekolah SDN 2 Tanak Awu 
88Murtam,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Batu Pedang 
89Kampayadi,S.Pd,Sd: Kepala Sekolah SDN Rajan 
90Nurawan,M.Pd: Kepala Sekolah SDN Ngolang 
91Wirentanus,A.Ma.Pd: Kepala Sekolah SDN Dondak 
92Iskandar,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Ketangan 
93Baiq Azhiniati,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Tolot Tolot 
94H. Nurjaman, S.Pd.: Kepala Sekolah SDN Tempit 
95L Khairil Anwar,S.Pd: Kepala Sekolah SDN 1 Sengkol 
96H. Abdurrahman, S.Pd: Kepala Sekolah SDN Semundal 
97Wilkan, S.Pd: Kepala Sekolah SDN Selawang 
98Marepiarjo, S.Pd: Kepala Sekolah SDN Sereneng 
99Sinardi Afif, S.Pd.: Kepala Sekolah SDN Gilik 
100Siti Salmah,S.Pd.Sd: Kepala Sekolah SDN Gantang 
101H. Wirebakti,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Tuban 
102Suhaimi, S.Pd: Kepala Sekolah SDN Jelateng 
103H. Setirman, S.Pd: Kepala Sekolah SDN 5 Sengkol 
104Purnawirawan, S.Pd: Kepala Sekolah SDN Lendang Lantan 
105Alamudin,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Sewar 
106H.Hasan, S.Pd: Kepala Sekolah SMPN 3 Batukliang 
107H. M. Tasyrik, S.Pd : Kepala Sekolah SDN Mertak Kesambik 
108Sukmayati,S.Pd: Kepala Sekolah SDN 2 Mantang 
109Marzuki,S.Pd: Kepala Sekolah SDN 2 Selebung 
110Marsam,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Beber 
111H. Rahiman,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Pagutan 
112Bq. Sumiati ,S.Pd.Sd: Kepala Sekolah SDN Tundung 
113H. M. Awaludin ,S.Pd    : Kepala Sekolah SDN Lekong Madi 
114Kamaludin,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Aik Darek 
115Hj. Sriwidayat Ningsih,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Repok Puyung 
116Mustajib, S.Pd : Kepala Sekolah SDN Sapit  
117Sulaeman, M.Pd: Kepala Sekolah SDN Lendang Tampel 
118Mustar ,S.Pd: Kepala Sekolah SDN 2 Tanak Embang 
119H. Mahli, S.Pd : Kepala Sekolah SDN 2 Sangkawana 
120H. Senen,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Mertak Wareng 
121Karne,.Spd: Kepala Sekolah SDN Peresak  
122Hj. Bq. Fatmawati,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Otak Desa  
123Ratman, S.Pd : Kepala Sekolah SDN Dasan Lekong  
124H.M. Ismail, S.Pd : Kepala Sekolah SDN 1 Mantang  
125H.Sukiyah,S.Pd: Kepala Sekolah SMPN 1 Batukliang Utara 
126Junaidi,S.Pd: Kepala Sekolah SMPN 3 Batukliang Utara 
127Saleh,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Dapur  
128Sundusiah,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Petikus  
129Haji Nuriman, S.Pd: Kepala Sekolah SDN Seganteng  
130Mustajab, Sh: Kepala Sekolah SDN Tanak Bengan 
131Sahram,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Gunung Borok 
132Busairi, S.Pd: Kepala Sekolah SDN Reban Rurung  
133Lalu Mujitahid, S.Pd: Kepala Sekolah SDN Rerantek 
134I. Gusti Made Budiarti, S.Pd: Kepala Sekolah SDN Repok Sintung Barat  
135Pasah,S.Pd: Kepala Sekolah SMPN 10 Praya Barat 
136Abdi Rabbihin,S.Pd: Kepala Sekolah SMPN 4 Praya Barat 
137Supardi, S.Pd: Kepala Sekolah SDN 3 Batujai 
138Lalu Sukarse,S.Pd: Kepala Sekolah SDN 1 Batujai  
139Aspan S.Pd: Kepala Sekolah SDN 1 Penujak 
140Sahnan,S.Pd: Kepala Sekolah SDN 2 Batujai 
141Lalu Padil, A.Ma.Pd : Kepala Sekolah SDN Bombas 
142Jayadi,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Kelebuh 
143Baiq Mas’arah, S.Pd: Kepala Sekolah SDN Mentokok 
144Nilmawathi,S.Pd.Sd: Kepala Sekolah SDN Pepekat 
145Muhalim, S. Pd: Kepala Sekolah SDN Petak 
146Mutawalli,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Tanak Rarang 
147Lalu Muhammad Thohir S.Pd.Sd: Kepala Sekolah SDN Selong Belanak 
148Baiq Sunaenah,S.Pd: Kepala Sekolah SDN 4 Penujak 
149Lalu Mawardi,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Prapak 
150Hj. Rr. Tri Siswiyati, S.Pd.: Kepala Sekolah SDN 1 Batu Beduk 
151Baiq Aminah, S.Pd: Kepala Sekolah SDN 1 Jangkih Jawe 
152Lalu Nurhaen, S.Pd: Kepala Sekolah SDN 2 Setanggor 
153Lalu Alimudin,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Jabon Barat  
154L. Zulkipli,S.Pd.Sd: Kepala Sekolah SDN Bangket Molo 
155Ahmad Yani, S.Pd: Kepala Sekolah SDN 1 Setanggor  
156H. Lalu Nurdin, S.Pd: Kepala Sekolah SDN Keling 
157Gazaliudin,S.Pd: Kepala Sekolah SMPN 4 Praya Barat Daya 
158Yamini,S.Pd: Kepala Sekolah SDN 2 Ungga 
159Lalu Rawali,A.Ma: Kepala Sekolah SDN Bagek Dewe 
160Suhurti, A.Ma.Pd: Kepala Sekolah SDN Gerunung 
161Nuriasih,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Tenaru 
162Lalu Akhmad Rudi, S.Pd.: Kepala Sekolah SDN 3 Darek 
163Rokhyanil Khalid,S.Pd: Kepala Sekolah SDN 1 Ungga 
164Ahmad Rifay,S.Pd.Sd: Kepala Sekolah SDN 1 Montong Sapah 
165Ruslan,S.Pd: Kepala Sekolah SDN 1 Batu Jangkih  
166Imran, S.Pd: Kepala Sekolah SDN Ngabok 
167Fauzi,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Pandan Tinggang 
168Samiun  S.Pd: Kepala Sekolah SDN Beberik 
169Sarbini,S.Pd: Kepala Sekolah SMPN 5 Janapria
170Muhamad Mansur, S.Pd: Kepala Sekolah SMPN 4 Janapria 
171Siin, S.Pd: Kepala Sekolah SMPN 2 Janapria 
172Syafi’i,S.Pd: Kepala Sekolah SDN 1 Jembe 
173Kasni,S.Pd: Kepala Sekolah SDN 1 Lekor 
174Fr.Susilawati,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Batu Kembar 
175Fatimah,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Bile Penaggak 
176Karnain,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Kemiri 
177Jumadil,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Lingkuk Buak 
178Amrun Sabri: Kepala Sekolah SDN Dasan Teres 
179Bq. Rohaini,S.Pd: Kepala Sekolah SDN 1 Langko 
180Nurul Hayati,S.Pd: Kepala Sekolah SDN 2 Jembe 
181Pribadi,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Kenyalu 
182Mahrup, S.Pd.Sd.: Kepala Sekolah SDN Janggawana 
183H. Sahrudin, S.Pd: Kepala Sekolah SDN 1 Selebung 
184H.Fathurrahman  S.Pd: Kepala Sekolah SDN Bangka 
185Sanjaya,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Loang Maka 
186Suharti, S.Pd.: Kepala Sekolah SDN Perigi 
187Suburdi Ramen,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Prako 
188H. Salam. S.Pd: Kepala Sekolah SDN 2 Lekor 
189Syafrudin, S.Pd.: Kepala Sekolah SDN Lingkok Bunut 
190Dra. Lale Ratnita: Kepala Sekolah SMPN 2 Jonggat 
191Drs.Moh.Shabur: Kepala Sekolah SMPN 4 Jonggat 
192Asharudin, S.Pd.: Kepala Sekolah SMPN 1 Praya Barat Daya 
193H. Sahnun,S.Pd: Kepala Sekolah SDN 1 Ubung 
194A T I M, S.Pd: Kepala Sekolah SDN 1 Labulia 
195Hikmad, A.Ma: Kepala Sekolah SDN 1 Pengenjek 
196Hj. Suri,S.Pd: Kepala Sekolah SDN 2 Nyerot 
197Haji Wajedi, S.Pd.: Kepala Sekolah SDN Aik Ara 
198Baiq Sudiati,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Batu Entek 
199Sanim,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Batu Tulis 
200H. Usman, S. Pd: Kepala Sekolah SDN Buncalang 
201Lalu Sotong Suardi, S.Pd: Kepala Sekolah SDN Burhana 
202Sujudin,S.Pd               : Kepala Sekolah SDN Galang Bulan 
203Lalu Hartaji,S.Pd: Kepala Sekolah SDN 2 Labulia
204H.Lalu Akhmadi,S.Pd: Kepala Sekolah SDN 3 Puyung 
205Samiins.Pd: Kepala Sekolah SDN Beber 
206Muhamad, S.Pd: Kepala Sekolah SDN Bun Sumpak 
207Erwin Indriarto,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Dasan Sebelek 
208Mursidi,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Manggong 
209H. Jamha’il,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Tandek 
210Teran,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Bejelo 
211Lalu Darmayadi,S.Pd: Kepala Sekolah SDN 2 Puyung 
212Mustapan, S.Pd: Kepala Sekolah SDN 1 Nyerot 
213Akim ,Sh: Kepala Sekolah SDN Embung Duduk 
214Aman,S.Pd: Kepala Sekolah SDN 2 Pengenjek 
215Ratdata, S.Pd: Kepala Sekolah SDN Bunsambang 
216Juansah,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Dasan Lekong 
217Supiati, A.Ma: Kepala Sekolah SDN 2 Perina 
218Honiah,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Dasan Ketujur 
219Suciati,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Dasan Baru 
220Lutfi, S. Pd: Kepala Sekolah SDN Selanglet 
221Damarullah,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Peresak 
222Nurman,S.Pd: Kepala Sekolah SDN 1 Peseng  
223H. Sapoan, Aa S.Pd: Kepala Sekolah SDN 2 Montong Gamang  
224Sudiharjo,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Bebuak 
225Muhdan, S.Pd: Kepala Sekolah SDN Bisok Bokah 
226Abdul Kadir Jaelani,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Gunung Gatep 
227Hj. Zohrah, S.Pd: Kepala Sekolah SDN Kwangpati 
228Haji Jidan,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Montong Buak 
229Muhamin, S.Pd: Kepala Sekolah SDN Mumbang 
230Hj. Seniah, S.Pd: Kepala Sekolah SDN Muncan  
231Muhrisin,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Penimpoh 
232Abdul Majid ,S.Pd.Sd: Kepala Sekolah SDN Presak Darmaji 
233Haji Mahsun,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Semalang  
234H. Muhamad Nuh,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Wajegeseng 
235Sawal,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Karang Tengak 
236Lalu Burda,S.Pd: Kepala Sekolah SDN 1 Kopang 
237Aminah  S.Pd: Kepala Sekolah SDN Dasan Jontlak  
238B. Isnaningsih, S.Pd.: Kepala Sekolah SDN Lendang Telaga  
239Jumawar,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Petemon 
240Sukanah, S.Pd: Kepala Sekolah SDN Puyung  
241Mainah,S.Pd.Sd: Kepala Sekolah SDN Retot 
242Siti Hikmawati,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Lendang Ara 
243Mudjrimin,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Embung Karung 
244Harnoli  S.Pd: Kepala Sekolah SDN Montong Gamang 
245Sukri,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Sumbek 
246Suras Diana,S.Pd: Kepala Sekolah SDN 1 Pringgarata 
247H.Marzuki,S.Pd: Kepala Sekolah SDN 2 Penjangka  
248Ehsan,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Banteng Keselet 
249Sudirman, S.Pd : Kepala Sekolah SDN Bilebante 
250Mahip,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Cerorong 
251Lalu Mustiadi, S.Si: Kepala Sekolah SDN Dasan Baru Non Inpres 
252Sukri,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Gunung Agung 
253Hj. Johariah, S. Pd: Kepala Sekolah SDN Jurang Sate 
254Surasdiani,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Pringgarata Barat 
255Taisir, S.Pd: Kepala Sekolah SDN Rarung 
256H Sainun, S. Pd: Kepala Sekolah SDN Repok Pidendang 
257Muslimin, S.Pd: Kepala Sekolah SDN Sempoja 
258Hj. Wakiah,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Salam Sukur  
259Muhalil, S.Pd: Kepala Sekolah SDN Esot 
260Lalu Mahrup, S.Pd: Kepala Sekolah SDN Karang Kebon 
261Sahidan, S.Pd.I : Kepala Sekolah SDN Sintung Timur 
262Yumidi, S. Pd: Kepala Sekolah SDN Repok Sintung 
263Muhamad Swandi, S.Pd: Kepala Sekolah SDN Sedau Timur 
264Mujitahit,S.Pd: Kepala Sekolah SDN Puspalaya 
265Muliawardi, S.Pd : Kepala Sekolah SDN Tapon 
266Hj.Sri Rudiawati, S.Pd : Kepala Sekolah SDN Sisik Barat 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*